Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009

Words cannot describe everything.

Every day it’s a new day.
Same base, different story.
The two leading actors are me and you.
Everyday I have to make you fall in love with me.
Again and again and again.
I’ll never stop.
No scenario and any word isn’t enough,
to say how much I love you.
Even if we create new words,
You’ll understand what I mean, only if you look into my eyes.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου