Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Tact.

It’s all about tact.
A few seconds those are enough to explain something.
Right time, right place, right moment.
The correct tact makes things better.
The wrong tact will hold you back.
You never look at your watch,
You are not patient,
You always make things fast.
Today the time’s changed.
You lost the chance again.
You were so close.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου