Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Fireplace.

Fire up these billets over the fireplace.
Are you satisfied with the fire?
Did you get enough warm or is too soon?
Your hands are shaking. Your teeth, too.
You rub your hands but they are still cold.
When the cold gets out from your insides,
Don’t waste your time in front of the fireplace.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου