Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Shut your mouth.

You always speak too fast.
You remind me this guy on the sporting news.
Every time he speaks, I change the channel.
The problem is that the tv remote control doesn’t work on people.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου