Κυριακή, 11 Απριλίου 2010

Holy waters.

Untie my hands.
This is my main purpose.
It’s time to baptize your sins in holy waters.
You seek salvation.
You’ll get remission of sins,
Only when you’ll perish.
Thanks for saving the last sin for me.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου