Κυριακή, 11 Απριλίου 2010

Identity disorder.

I’ve never believed in magic.
I believe neither fate nor dreams.
I don’t know if I believe in god.
I don’t know if I believe in anything.
Sorry for the inconvenience
I’m the guy that you try to eliminate the last three years.
I’m your second ego ideal.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου