Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

Momentary pause.

The chirps of a bird keep me awake all night long.
Lullabies are not good to me.
I took a momentary pause.
Stars are just decorating the sky?
I guess not.
Each star is a name carved in souls around the world.
Where is my star?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου