Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

Veil of Paranoia.

You live near to borders of paranoia.
Tears are you daily costume,
So you can feel alive.
You postpone laughing on purpose.
You catch up with your dairy every day,
To keep your memories fresh.
Even if you know that you’re blind.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου