Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

Leaky dish

It’s your daily routine, to ask for love.
I deposit the heart you need.
It’s natural disposition to fool you.
No boundaries, no compassion,
While I fill your leaky dish.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου