Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2009

Apathy.

It’s like you haven’t seen your friends since school.
It’s like you haven’t listened to your favorite song for years.
You don’t care about anything.
Apathy is the word that suits you.
You crawl among other people.
But nobody notice you.
Someday you will be the same again.
You will be the one who plays with fire.
Until you will be burned again.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου