Σάββατο, 25 Ιουλίου 2009

Second chances.

If you think that life owes you,
You should better wake up.
Gun roulette is not the same without bullets.
One bullet is enough to put your feet back to the ground.
Let’s play the game.
If you think that I’m bluffing,
Better think twice.
If you’re feeling lucky enough,
Pull the trigger first.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου