Τρίτη, 21 Ιουλίου 2009

Dedicated.

I miss you more in the mornings
I want you to wake me up with a kiss.
Maybe we are apart for a while
But in the night our hearts beat like one.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου