Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2009

Still in the same class.

You try to teach me not to love you.
You use all your methods.
Maybe I am the worst student you’ve ever met.
Your hate love school is not for me.
I’ve never read any of your lessons.
I’ll never understand why.
Tomorrow I’ll still love you.
Maybe I’ll never pass your class.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου