Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2009

Travel.

This is love.
A story without words.
You are my silent fairytale.
I need you every night so I can sleep.
A story that I’ll never stop to narrate.
And like a myth it will be heard around the world.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου