Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2009

Liar liar.

You think you can cheat yourself.
Telling lies is your favorite game.
You’ve crossed the line between reality and imagination.
Now you can’t remember what’s real and what’s not.
You feel happy while you have succeeded nothing.
In your empty world, you put on a semblance of cheerfulness.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου