Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2010

No sleep.

Tell me your secret about making this amazing coffee.
Am I doing something wrong?
You make every drop count.
I think I’m addicted to your coffee.
Lately I can’t find something to thrill me.
Since you’ve been gone I wish this coffee to last forever.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου