Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010

Paths.

When you have to choose between two possible ways,
The easy one and the hard one, which will you cross?
I always take the hard one. Is it the adventure?
Is it the mystery? Maybe.
It is the sense of being capable of anything.
That’s for sure.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου