Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2010

Ruined families.

Fathers, drowned in alcohol.
Mothers, hooked up with every single guy.
Kids, afraid of every shadow,
Finding help in any kind of drugs.
Ruined families, in every block

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου