Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Black and white

You used to color my day.
Different views, from the same spot.
I love the way you smile.
Now I’m standing all alone outside your house.
Everything's black and white.
I drew a heart around the place you live. Full of colors.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου