Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Love called sick today.

Days really seem bigger now.
Nights are endless.
Drinks, songs, dance drinks again.
New people, lovely people.
Everything seems perfect.
Can you choose among the moments we share?
Can our life fit in a song?
Everyday soundtracks keep us alive.
But still something’s missing.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου