Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Rendez-vous

There is dirt on your hands.
You wash your hands every time you walk up.
You can’t remember anything form last night.
You woke up and you wash your hands again.
Routine makes you allergic to soap.
Sins don’t wash away with water.
God never met you at nights.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου