Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Dizzy Miles.

I think it’s time for a solitary tramp.
Somewhere near beach,
or maybe in the forest.
It doesn’t matter..
All I want to achieve is to hold a distance from you.
Lately I can’t find any ways to calm myself.
All I need is a bottle of alcohol.
Whatever, in order to get back home.
Dizzy miles between us.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου