Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

Lost.

Every time I use the subway,
I observe carefully people’s faces.
The last one month I can’t see you anywhere.
Have you been disguised?
I hope you’ll been looking for me somewhere.
If you can’t recognize me,
I’m the man with the fake smile and the dim crown.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου