Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Never stop loving you

Someone told me that the ship is a floating prison.
I must confess that since then,
I can’t think a better solution than going on board.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου