Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Shelter

Find a shelter for our love.
I am a man and that’s what I have to do.
A shelter, so I can protect our love from anything.
I can’t find any better place than my heart.
My heart belongs to you,
you can feel as safe as home.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου