Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

Give up.

When I am awake I’m always thinking of you.
Everyday, every night, every minute.
Why I have to sleep,
When you might not visit me in my dreams?
I prefer to suffer from insomnia.
This is how it happened.
I haven’t slept the last two weeks.
Maybe I have obsessive impulse with you. Maybe.
You gave up on me.
I gave up on me.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου