Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Wean is for babies.

Why does always rain on you?
One million stories,
None is enough to prove you wrong.
Maybe it is your fault.
If only you could try to ablactate and stand on your own feet

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου