Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

Truth I.

On 21st century there’s still love.
There’s still romance.
There are still knights with white horses.
There is still the woman who waits for the prince to come.
Old myths are alive.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου