Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

Simple.

“Smash your fences and obey to me like you’ve never did before”.
That was the last thing I’ve heard from you.
Now you’ll watch me abandon you.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου