Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

Truth II.

When I think about fire, you give me gasoline.
When I think about serenity, you give me the forbidden fruit..
When you think about love, I give you my heart.
When you think about loneliness, I give you myself.
The opposites are drawn.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου