Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

Back in order.

This is it. I spit on your face, to feel complete.
I have no sense of compassion.
The only words I think are all about derision.
Humiliation. You’ll get what you deserve.


REWIND.

You’ll get what you deserve. Humiliation.
The only words I think are all about derision.
I have no sense of compassion.
This is it. I spit on your face to feel complete.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου