Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009

21.

21. One more circle comes to end.
I have friends that other people might jealous.
I share love with my family.
I’ve a girl who means the world to me.
I feel complete.
Let’s proceed to 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου