Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Ironic.

Stars are bluffing.
You’ll never be able to count them all.
When you think you’re close enough,
You always make a mistake.
How many wishes are up there?
Each star, one wish.
Every wish I’ve made is gone to waste.
Every wish you’ve made is gone to waste.
More stars every day.
Why don’t you wish to blow them out?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου