Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

Dreams are always dreams

When you wake up you pinch yourself.
Damn. It was a dream again.
You should realize that it will always be a dream.
Nothing more. Nothing less.
Get used to it.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου