Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

A change for the better.

The place where you grow up shapes your view of what the world is like.
Think all of these children, who are growing up without family.
We are so lucky we have a home to live.
So stop being miserable and get out.
Learn the world. Spread the love. Sing along.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου