Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Compromise.

You stare at this closed door a few hours now.
You just stare. You don’t move.
You’re made of silver.
I’m made from gold.
That’s why I will open the door before you will.
You’re born to be second.
You’re pleased with that.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου