Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

Fragile.

Hold your fragile dreams tight.
Even a flurry of wind is dangerous.
I’ve tried many times to unlock your secrets,
but I see only walls made of glass.
The content is visible, but I can’t touch it.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου