Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

Day and Night.

Night and day.
Dizzy words are taking place.
I can’t read this book.
I can’t recognize any letter.
I’ve always been acoustic.
Can you read me this book aloud.
I need to sleep.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου