Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

Heroes are dead.

I still remember your eyes.
These beautiful green eyes.
You used to say that I have lion eyes.
Do you remember?
Nowadays I can’t reach you.
There’s nothing harder that giving up on your heroes.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου