Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

History repeats.

You have to separate from anything you love.
You have to.
This sense of feeling useless.
You can’t write your own history.
History proves you wrong all the time.
Lost souls, lost loves.
Everything’s about betrayal and loneliness.
We’ll never learn from the past.
Brand new mistakes in this old bottle.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου