Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Do you believe in dreams?

Dreams are painful. That’s what they tell.
Maybe that’s why I don’t remember many.
The only dream that I remember teaches me that,
You’ll have been the mother of my children.
I will have been the father of your lost life.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου