Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

No God can save us.

Burn fire with fire.
I’ve never understood this quote.
Would you burn your love with another love?
Everything is straight lines in life.
How can you write on the same line two times?
How many nights you suffered?
How many nights you choked my name?
I’m still counting while there’s no god to save us.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου